eMail Flag NL Sign inSign in
Menu
logo

Optimaal hybride systeem

More in this section

Het is niet eenvoudig om een natuurlijke grasmat te versterken, vooral omdat je de natuur niet kan dwingen.

Hybride velden zijn geen nieuwe uitvinding. Het eerste systeem is ontwikkeld in de Verenigde Staten in 1993. Het leek een briljant idee, maar het succes was beperkt vanwege de volgende problemen:

 1. productieproblemen
  • het bleek bijzonder moeilijk om de synthetische vezels aan de onderliggende mat (backing) te bevestigen. De wortels geven steun aan de grasmat en nemen water en mest op uit de ondergrond. De bacteriën die organische stoffen in de grond mineraliseren, evenals de wortels zelf, hebben zuurstof nodig. Het is belangrijk dat de wortels ook onder de backing kunnen ademen. Daardoor is het niet mogelijk de klassieke, gesloten backings te gebruiken voor de bevestiging van de kunststof vezels. De industrie heeft daarom een nieuw, doorlatend weefsel ontwikkeld. Een tweede, biologisch afbreekbare laag werd gebruikt om de synthetische vezels op hun plek te houden. In theorie moest deze tweede laag in enige tijd worden afgebroken, waarna de wortels de kans kregen om in het organisch substraat te groeien. In werkelijkheid vond de afbraak van deze laag te langzaam plaats.
  • De synthetische vezels zijn niet goed bevestigd en na enige tijd verliezen ze hun steun ten gevolge van de afbraak van de afbreekbare laag. Het veld van kunstgras blijft verankerd aan de backing maar de kunstmatige vezels dragen niet meer bij aan de stabiliteit. Als het natuurlijke gras zwak of versleten is, laat het los, samen met de synthetische vezels en het onderliggende substraat. De backing komt bloot te liggen, waarna het speelveld volledig opnieuw moet worden aangelegd.
   Er zijn tegenwoordig ook producenten die een open backing aanbieden zonder tweede ondersteuningslaag. Het kunstgras op deze systemen kan niet gesteund worden door vulmateriaal en kan niet geveegd worden, zodat het vaak niet de nodige 1-2 cm boven het groeisubstraat uitsteekt. We hebben vaak vezels gezien die volledig begraven waren onder het substraat en daardoor geen enkele functie hadden. De enige stabiliteit wordt geboden door graswortels die zijn verankerd aan de backing.
 2. Slechte groeiomstandigheden voor natuurlijk gras:
  • tijdens de eerste periode van groei dringen de wortels niet door het weefsel heen totdat deze is afgebroken. Ze vertonen horizontale groei en dragen bij aan de vorming van een viltlaag boven de backing. Door deze horizontale wortelgroei was het nodig om vaak te irrigeren, waardoor de wortels niet gestimuleerd werden om de diepte in te gaan. Het is duidelijk dat een dergelijk speelveld niet tegen hoge belasting is bestand.
  • In sommige gevallen leidt een hoog vochtgehalte in combinatie met hoge biologische activiteit tot een hoog verbruik van de zuurstof (O2) in de grond, waarna anaerobe activiteit kan optreden op basis van de waterstofmoleculen van water (H2O) en zwaveloxiden (SO2 en SO3). Bij deze reacties komen waterstof (H) en zwavel (S) vrij, die een krachtig en giftig zuur vormen: waterstofsulfide (H2S). dit zuur heeft de karakteristieke geur van rotte eieren. Als deze omstandigheden blijven bestaan, zal het grasveld rood worden en op den duur afsterven.
  • Op sommige backings worden de vezels met vloeibare lijm bevestigd, op de klassieke manier gebruikt voor kunststof grasmatten. In deze backings zijn gaten opengelaten voor de wortelgroei. In werkelijkheid groeien de wortels echter niet door deze gaten heen, waarschijnlijk omdat er te weinig gaten zijn en omdat de backing plat ligt: de ruimte tussen de gaten laat geen water door, zodat er een zuurstofarme laag water op komt te staan die moeilijk doordringbaar is voor de wortels. Het is ook mogelijk dat deze waterlaag bijdraagt aan het vrijkomen van waterstofsulfide (H2S) in de wortellaag, zodat de wortels niet verder groeien.
 3. Een hard speelveld:
  • kunstgras speelvelden worden traditioneel gelegd op een zandige ondergrond volgens USGA normen. Zand is bestand tegen hoge belasting en verdicht niet gemakkelijk, maar na verloop van tijd wordt ook een zandige ondergrond hard en moet dan met een Verti-Drain behandeld worden. Het aanbrengen van meer synthetische vezels in het zand verergert de situatie, doordat het speelveld na een aanloopperiode nog harder wordt en meer onderhoud vereist. Een weefsel met open schering en inslag kan worden gebruikt om de belasting te verdelen. Dit werkt goed voor een tijdje, maar later ontstaat er toch een zeer compact speeloppervlak. Zonder ingrijpen zal het gras uitdunnen ten gevolge van de verharding.
  • l

PowerGrass®, de aanpak van het probleem.

De zoektocht naar oplossing voor de hierboven besproken problemen heeft geleid tot een lange studie van de sterktes en zwaktes van de verschillende soorten backings en substraat.

Het werd snel duidelijk dat de ontwikkeling van een doorlatende, niet-afbreekbare backing cruciaal was in de zoektocht naar het ideale hybride systeem, en de basis van een eventuele octrooiaanvraag.

Ook leerden we dat het van essentieel belang was om de synthetische vezels stevig aan hun primaire support te bevestigen, maar andere factoren speelden ook een belangrijke rol:

 • De backing moest niet te stijf zijn maar wel bestand zijn tegen hoge belasting
 • De organische ondergrond moest geschikt zijn voor sportprestaties op het hoogste niveau, met ideale groeiomstandigheden voor de wortels boven en onder de backing.

Geofill® PG, de basis van de PowerGrass methode

Het was niet eenvoudig om het ideale grondmengsel voor grasgroei in een hybride systeem te ontwikkelen. Het heeft ons 2 jaar van studie en van experimenteren gekost, waarin alle mogelijke combinaties zijn getest van de beschikbare substraten. Maar de resultaten verbaasden zelfs de meest ervaren deskundigen.

De mix die we uiteindelijk vonden, was een mengsel van speciaal zand, goedgekeurd door de USGA, met een organisch substraat: Geofill®PG, ideaal voor natuurlijk gras.

Geofill®PG bevat kokosvezels en het beste kurk, het type dat gebruikt wordt om kurken voor wijnflessen van te maken. De speciale samenstelling van het substraat verhoogt de porositeit en de vochtigheid van de zandige ondergrond, en maakt de ondergrond veerkrachtiger en minder gevoelig voor verdichting

Optimaal hybride systeem

Zie de beperkingen van een oud hybride systeem: de vezels zijn "begraven" in de zandige ondergrond en bieden geen bescherming aan de natuurlijke grasvezels. Bovendien zijn de synthetische vezels niet goed aan hun horizontale support bevestigd. Als het natuurlijk gras afsterft, worden ook de kunstvezels snel los getrapt door de spelers.

Elastic FibersElastic Fibers

Alleen elastische vezels (rechts) blijven rechtop staan en beschermen de natuurlijke grasmat.

Competition no rootsCompetition no roots

Een duidelijke beperking van een ander verouderd hybride systeem: de wortels groeien niet door de backing heen zolang de steunlaag niet gedeeltelijk is afgebroken. Wanneer dit gebeurt, betreft het ongeveer 1/3 van het oppervlak van de onderlaag, aangezien het resterende deel niet waterdoorlatend is door de aanwezigheid van de backing die de vezels aan hun support verankert. Dit is een sterk beperkende factor tijdens de 8-10 weken groei van het natuurlijk gras maar ook daarna, aangezien slechts 1/3 van het oppervlak goed beworteld is.

Old Hybrid systemOld Hybrid system

De synthetische grasmat moet de groei van het natuurlijk gras niet hinderen: in de meeste oude systemen hebben we gezien dat de ondergrond hard en zuurstofarm wordt, wat niet goed is voor een gezonde grasgroei.

PowerGrass over winterPowerGrass over winter

In een PowerGrass speelveld helpt het kunstgras de groei van het natuurlijke gras: in de zomer zorgt het voor schaduw voor de jonge planten en de backing houdt warmte vast in de winter.

Contact form

» Privacy Policy (GDPR - European Data Protection Regulation 679/2016)

Attention: completing and sending this electronic form implies acceptance of what is indicated in the information